Monday, November 16, 2015

MAKANAN JASMANI DAN ROHANI MEMBENTUK PEMBANGUNAN ROHANI


Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera kepada para pengunjung blog ini. Kali ini penulis akan berkongsi mengenai tajuk "Makanan Jasmani dan Rohani Membentuk Pembangunan Rohani". Mungkin ramai yang kurang tahu mengenai "apa itu makanan jasmani dan rohani" dan "apa itu pembangunan rohani". Di sini saya akan kongsikan pemahaman saya serba sedikit berkenaan tajuk ini. Diharapkan perkongsian ini dapat membantu dan memberi manfaat kepada para pengunjung blog ini. 


Setiap manusia yang hidup di dunia ini perlulah berusaha mencari makanan untuk kelangsungan hidup. Terdapat dua kategori makanan iaitu makanan jasmani dan makanan rohani. Di sini saya akan menjelaskan serba sedikit mengenai dua kategori jenis makanan ini. 


Makanan jasmani umumnya adalah untuk keperluan kesihatan tubuh badan kita dan bersifat fizikal. Makanan jasmani yang diperlukan tubuh badan kita adalah terdiri daripada protein, karbohidrat, kalsium dan nutrisi yang lain. Ini menunjukkan bahawa makanan jasmani ini adalah bersifat sementara sahaja dalam tubuh badan iaitu manusia akan berasa nikmat rasa dan kenyang. Oleh itu, manusia perlulah berhati-hati dan peka untuk membeli makanan yang bersumberkan dan berstatus halal yang disahkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Antara gesaan Allah SWT terhadap umatnya untuk memakan makanan halal dapat dilihat dalam Surah al-Baqarah ayat 168 dan Surah al-Ma'idah ayat 88 yang bermaksud:

"Wahai sekalian manusia! Makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah Syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu" (al-Baqarah 2:168)

dan 

"Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu, iaitu yang halal lagi baik, dan bertaqwalah kepada Allah yang kepada-Nya sahaja kamu beriman" (al-Ma'idah 5:88)


Dalam dua ayat di atas dapat disimpulkan bahawa Allah SWT menyuruh dan mewajibkan manusia untuk memilih dan memakan makanan yang halal dan thoyyib. Makanan thoyyib dikategorikan sebagai makanan yang baik (Noor Fiteri Abdullah dan Masnisah Mukhtar, 2014). Makanan halal ini boleh dibahagikan kepada dua punca iaitu sesuatu makanan itu didefinisikan halal kerana zatnya dan halal kerana cara memperolehnya. Menurut Dody Dwi Sukmanto (2014), makanan halal kerana zatnya bermaksud perlulah diperbuat bahan-bahan yang halal barulah hukum memakannya adalah halal. Makanan tersebut boleh menjadi haram sekiranya cara memperoleh makanan tersebut tidak dibenarkan oleh Allah SWT. Manusia seharusnya mencari makanan yang mengandungi zat-zat seperti vitamin, protein, karbohidrat, dan jenis-jenis nutrisi yang lain untuk menjaga kesihatan tubuh badan. Makanan halal kerana memperolehnya bermaksud walaupun sesuatu makanan tersebut halal kerana zatnya, tetapi cara memperolehnya adalah haram, maka diharamkan untuk memakan makanan tersebut. Sebagai contoh, manusia yang membeli makanan menggunakan duit yang diperoleh secara haram seperti berjudi, rasuah, mencuri, riba dan sebagainya menjadikan makanan tersebut haram. Secara ringkasnya, manusia harus berhati-hati memilih makanan halal bukan sahaja dari segi input makanan tersebut malahan juga cara pemprosesan, pengilangan makanan dan sebagainya. 


Makanan rohani pula umumya adalah makanan yang diperlukan untuk keperluan roh kita. Pelaksanaan pembangunan rohani tidak mungkin terbentuk sekiranya tidak melaksanakan ibadah kepada Allah SWT kerana ibadah merupakan asas-asas atau perkaedahan kepada pembangunan rohani manusia di atas muka bumi ini. Menurut Muhammad Syukri Salleh (2003), ibadah terbahagi kepada tiga iaitu ibadah asas, amalan-amalan utama dan ibadah umum. Ibadah umum merupakan fardhu 'ain yang wajib dilaksanakan oleh setiap manusia. Dengan ibadah asas ini manusia bukan sahaja dapat meningkatkan hubungan dengan Allah SWT malahan juga dapat membangunkan kerohanian pada diri sendiri dengan cara menunaikan solat, berpuasa, membayar zakat, menunaikan haji dan sebagainya. Amalan-amalan utama pula terdiri daripada melakukan perkara-perkara sunat, berzikir, bertasbih, berwirid dan sebagainya. Amalan-amalan ini tidaklah wajib untuk dilaksanakan tetapi Allah SWT menggalakkan sebagai amalan tambahan kepada amalan wajib. Di sini kita dapat lihat bahawa manusia yang melakukan amalan-amalan sunat ini bukan sahaja dapat menjaga hubungan dengan Allah SWT dan meningkatkan kerohanian dalam diri malahan juga dapat meningkatkan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT. Seterusnya ibadah terakhir iaitu ibadah umum yang bersifat fardhu kifayah. Fardhu kifayah bermaksud kewajipan yang diberikan pada seluruh umat manusia iaitu seseorang individu tidak wajib untuk melaksanakan tugas tersebut sekiranya terdapat individu lain dalam kelompok manusia telah melaksanakannya. Sebagai contoh, bermuamalat, menceburi bidang perubatan, kehakiman, politik, pembangunan dan sebagainya. Dengan pelaksanaan ibadah ini maka manusia bukan sahaja dapat menjaga hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia malahan juga hubungan manusia dengan sumber alam. Secara ringkasnya, kesemua ibadah dan amalan-amalan ini diperolehi dengan usaha dan keikhlasan manusia untuk melaksanakannya. Sebagai contoh, amalan-amalan harian yang dilakukan seperti berzikir, menunaikan solat, menyebut 99 nama Allah SWT, mendengar ceramah dan sebagainya adalah atas usaha dan niat manusia melakukan secara istiqamah. Perkara ini menunjukkan bahawa makanan rohani ini bersifat berkekalan sehingga di akhirat kelak kerana manusia yang melaksanakannya telah mendekatkan diri dengan Allah SWT.


Pembangunan rohani pula menunjukkan bahawa berlakunya penambahbaikan dalam jiwa dan roh manusia. Menurut Mostafa Kamal Mokhtar (2003), pembangunan rohani merujuk kepada jiwa dan roh manusia yang bersifat pelakuan yang mulia. Sifat-sifat mulia yang dimaksudkan adalah nilai-nilai murni dan terpuji yang oleh Allah SWT kepada manusia. Dengan adanya sifat-sifat mulia ini manusia akan mendapat keredhaan dan kerahmatan Allah SWT di dunia dan di akhirat kelak. Ringkasnya, pembangunan rohani bermula dengan tindakan dan perlakuan manusia sendiri untuk berubah dan menjurus ke arah kebaikan semasa hidup di muka bumi. Terdapat banyak sifat-sifat mulia yang disuruh oleh Allah iaitu amanah, sabar, adil dan saksama, berani dan sebagainya. Dengan adanya sifat-sifat mulia ini, manusia bukan sahaja dapat menjaga hubungan sesama manusia dan sumber alam malahan hubungan manusia dengan Allah SWT turut terpelihara. Oleh itu, pembangunan rohani ini dapat dilahirkan dengan pemakanan jasmani dan rohani yang diambil oleh manusia seharian. Makanan jasmani dan rohani ini menjadi asas pembentukan pembangunan rohani setiap manusia.  


Makanan yang diambil oleh manusia banyak mempengaruhi pembangunan rohani manusia. Sekiranya sumber dan cara mendapatkan makanan tersebut diterima di sisi Allah SWT, maka lahirlah pembentukan rohani yang baik dalam diri manusia dan begitu jugalah sebaliknya. Menurut Che Wan Jasimah Wan Mohamed Radzi (2000), pandangan Islam menekankan bahawa kesihatan manusia yang baik sama ada dari segi rohani atau jasmani bermula dengan makan dan minum manusia. Pembangunan rohani manusia dapat dipelihara dengan pengambilan makanan jasmani dan rohani yang bukan sahaja bersih dan mengandungi khasiat yang tinggi malahan cara dan sumber memperolehnya adalah halal. Ringkasnya, setiap makhluk di atas muka bumi ini memerlukan makanan untuk meneruskan kehidupan. Namun begitu, berapa ramai manusia yang memikirkan kesan pengambilan makanan tersebut terhadap pembangunan rohani diri sendiri? Allah SWT telah menetapkan panduan kepada manusia untuk memilih makanan yang sihat, bersih dan halal bagi membina pembentukan rohani yang sempurna. 


Kesimpulannya, pemakanan yang diambil oleh manusia seharian bukan sahaja memberi kesan kepada kesihatan tubuh badan malahan juga memberi kesan kepada pembentukan rohani dalam diri manusia. Oleh itu, bagi melahirkan pembangunan rohani yang sempurna maka manusia perlulah mengikut panduan yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam pemilihan makanan.  Rujukan:


1) Muhammad Syukri Salleh (2003). "7 Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam". Diterbitkan oleh Zebra Editions Sdn. Bhd. 

2) Noor Fiteri Abdullah dan Masnisah Mukhtar (2014). "Keraguan Penggunaan Bahan Dalam Pengendalian Makanan Moden". 

3) Dody Dwi Sukmanto (2014). "Aplikasi Pembelajaran Agama Islam SMP Penentu Halal Haram Makanan dari Jenis Hewan Berbasis Android".

4) Mostafa Kamal Mokhtar (2003). "Pembangunan Rohani Menurut Perspektif Tasawuf dan Psikologi Moden".

5) Che Wan Jasimah Wan Mohamed Radzi (2000). "Konsep Kesihatan Melalui Pemakanan Pendekatan Islam dan Sains". Utusan Publications dan Distributors Sdn Bhd.Sunday, May 3, 2015

Elemen hisbah dalam Prosedur Operasi Standard (SOP) pemantauan status halal oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)


Assalamualaikum wbt dan salam sejahtera kepada para pengunjung blog ini.
Pada kali ini saya akan membincangkan mengenai elemen hisbah dalam Prosedur Operasi Standard (SOP) pemantauan status halal oleh JAKIM. 


Sebelum ini saya ada menerangkan mengenai hisbah. Menurut Azrin Ibrahim (2014), hisbah dari sudut bahasa membawa maksud menghitung, menilai, menimbang atau mengira. Dari segi istilah syarak pula bermaksud menyuruh kepada melakukan perbuatan yang baik dan mencegah melakukan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Ianya juga dapat dikenali sebagai melakukan amar makruf dan nahi munkar. 


Pemantauan menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Keempat adalah memerhatikan dan memeriksa perkembangan dari aspek kemajuan, perjalanan dan sebagainya dalam sesuatu perkara. Pemantauan bertujuan bagi mengawal, mencegah, memperbaiki, mengawasi dan sebagainya. Menurut Suhartama Febrizki, pemantauan mempunyai prinsip-prinsip tertentu. Antaranya ialah pemantauan haruslah dilakukan secara berterusan, dapat memberikan manfaat yang baik terhadap organisasi, pengguna produk ataupun layanan, haruslah mempunyai objektif, haruslah mengikut peraturan yang sedia ada dan sebagainya


Dalam pemantauan SOP status halal sesuatu produk, terdapat elemen hisbah yang dikenalpasti. Mengikut SOP yang telah sedia ada bagi pemantauan produk, JAKIM perlu melihat kesemua aspek yang dinyatakan. Menurut Ani Irawan, setiap produk yang dikategorikan halal perlulah dipastikan penghasilan dan pemprosesannya adalah mengikut hukum syarak.


Dalam Islam, sekiranya produk yang menggunakan mana-mana bahagian binatang perlulah disembelih dahulu mengikut cara Islam dengan menyebut nama Allah. Binatang yang dimaksudkan adalah binatang yang dibenarkan dan dibolehkan makan dalam hukum syarak. Disini kita dapat lihat bahawa terdapat elemen hisbah iaitu mengajak kepada kebaikan iaitu premis yang menghasilkan produk perlulah memastikan penghasilan dan pemprosesan produk tersebut adalah mematuhi hukum syarak. Manakala mencegah dari kemungkaran iaitu mencegah manusia daripada memakan makanan yang boleh memudaratkan kesihatan. Oleh itu, JAKIM perlulah melakukan pemantauan dengan lebik kerap dan berterusan agar premis sentiasa mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh mereka.


Selain itu, JAKIM perlulah memantau tempat premis sendiri agar sentiasa dalam kebersihan. Maksudnya alat-alat yang digunakan, peghasilannya, pembungkusan dan sebagainya adalah wajib dipantau JAKIM agar status halal yang diberikan oleh JAKIM adalah berpatutan. Dalam Islam sendiri menyukai kebersihan, bukannya kekotoran. Perkara ini penting kerana kekotoran boleh menyebabkan produk yang dihasilkan memudaratkan kesihatan pengguna. Oleh itu dapatlah dilihat bahawa elemen kebersihan adalah menjurus kepada amar makruf. 


Disamping itu, premis yang ingin mendapatkan sijil halal perlulah menyenaraikan semua jenis bahan kandungan yang digunakan dalam penghasilan produk mereka. Ini kerana bagi memastikan setiap jenis bahan tersebut adalah halal dan tidak dilarang dalam hukum syarak. Namun begitu, JAKIM juga akan membuat pemantauan semasa dan selepas sijil halal dikeluarkan. Ini bagi memastikan setiap premis sentiasa mengikut peraturan yang disediakan oleh JAKIM. Ini membuktikan bahawa JAKIM mengambil berat tentang produk yang dipasarkan kepada pengguna dan menunjukkan elemen hisbah iaitu memastikan jenis bahan kadungan yang digunakan adalah mengikut hukum syarak. 


Oleh itu, JAKIM adalah sesebuah institusi yang menyeru kepada hisbah. JAKIM merupakan salah satu institusi yang menjalankan hisbah. Disebabkan itulah, JAKIM tidak mengeluarkan sijil halal sewenang-wenangnya kepada premis kerana JAKIM menjurus kepada amar makruf dan nahi munkar. 


RUJUKAN:

 1. Azrin Ibrahim (2014). "Amalan Hisbah di Malaysia". Diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Halaman 101.
 2. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Keempat, http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspxk=memantau&d=10 
 3. Blog Suhartama Febrizki, http://suhartama.blogspot.com/2013/03/fungsi-pemantauan.html
 4. Ani Irawan, http://www.scribd.com/doc/57970839/halal-sop#scribd

Sunday, April 26, 2015

Matlamat hisbah dan kaitannya dengan matlamat JAKIM dalam pemantauan status halal sesuatu produkAssalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera sebagai pembuka bicara penulisan blog saya  ini. Pada kali ini, saya akan membincangkan serba-sedikit mengenai perkaitan diantara matlamat yang ingin dicapai dalam hisbah dan juga matlamat dalam pemantauan status halal oleh JAKIM. 


Hisbah sepertimana dijelaskan dalam penulisan blog sebelum telah lama dilaksanakan sejak di zaman awal Islam lagi. Pelaksanaan hisbah telah lama dilaksanakan sejak zaman Rasulullah s.a.w lagi. Buktinya, pegawai-pegawai dilantik oleh baginda bukan sahaja mengawasi perjalanan pasar malahan urusan perdagangan. Tujuan mereka dilantik adalah dengan memastikan tidak berlaku penindasan atau penipuan dan semua pihak mematuhi sistem timbangan dan sukatan. Disebabkan itulah keadilan dapat diwujudkan dalam setiap urusniaga. Amalan ini telah diteruskan oleh para Khalifah ar-Rasyidin sehingga kini. Perlaksanaan sistem ini penting bagi megekalkan pengurusan dan pentadbiran berteraskan Islam. 


Matlamat utama hisbah  adalah untuk melaksanakan perintah Allah SWT iaitu menegakkan yang makruf dan mencegah yang mungkar. Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk melaksanakan matlamat ini di muka bumi. Menurut Muhammad Syukri Salleh (2003) dalam bukunya yang bertajuk "Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam" ada menyatakan bahawa manusia adalah hamba dan khalifah Allah yang berperanan untuk melaksanakan makruf dan mencegah yang mungkar. 


Secara umumnya matlamat hisbah berkait rapat dengan mentauhidkan Allah SWT iaitu manusia dengan Allah SWT. Allah SWT sentiasa mengawasi tingkah laku manusia. Hubungan manusia dengan manusia perlulah dipelihara dari semua aspek iaitu ekonomi, politik, sosial dan agama. Bagi memastikan kesemua aspek ini terpelihara maka segolongan manusia yang terpilih perlulah dilantik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:


"Dan hendaklah ada dari antara kamu suatu umat yang bertugas menyeru manusia kepada kebaikan dan menegah kemungkaran. Itulah golongan yang memperoleh kemenangan." (Surah Al-Imraan 3:103)


Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahawa sebagai sebuah negara Islam, golongan tersebut perlu wujud bagi mencapai matlamat ini. Disebabkan itulah sesebuah institusi telah diwujudkan dan dikenali sebagai institusi hisbah. Institusi ini bertanggungjawab dalam merealisasikan perintah Allah SWT ini. 


Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) merupakan salah satu institusi yang berperanan penting dalam melaksanakan hisbah ini. JAKIM adalah institusi yang bertanggungjawab dalam mengeluarkan sijil halal kepada mana-mana premis yang telah membuat permohonan. 


Sebelum sijil halal dikeluarkan, setiap premis akan dipantau oleh JAKIM terlebih dahulu. Terdapat banyak aspek yang dipantau antaranya ialah jenis produk, tempat, bahan kandungan, kebersihan, peralatan dan sebagainya. JAKIM telah menggunakan garis panduan yang dinyatakan dalam Islam sebagai aspek pemantauan yang dilakukan. Garis panduan tersebut adalah seperti berikut:


 1. Tidak mengandungi mana-mana bahagian atau benda dari binatang yang orang Islam dilarang makan atau tidak disembelih mengikut hukum syarak.
 2. Tidak bercampur di dalamnya dengan apa-apa yang dianggap najis mengikut hukum syarak.
 3. Peralatan yang digunakan ketika penyediaan, pemprosesan atau pengilangan adalah bebas daripada benda-benda najis mengikut hukum syarak.
 4. Semasa penyediaan, pemprosesan atau penyimpanan tidaklah bersentuhan atau berdekatan dengan mana-mana makanan yang tidak mematuhi kehendak garis panduan a, b, dan atau apa-apa benda yang dihukum sebagai najis dalam hukum syarak. 


Walaubagaimanapun, setiap premis yang telah diberikan sijil halal akan dipantau dari masa ke masa. Perkara ini penting kerana bagi memastikan status halal sentiasa terjamin dan setiap premis sentiasa mengikuti prosedur atau piawaian yang ditetapkan oleh JAKIM. Sekiranya terdapat premis yang melanggar piawaian tersebut, JAKIM berhak dan berkuasa untuk menarik balik sijil halal yang telah diberikan kepada premis tersebut sebelum ini.


RUJUKAN:

 1. Mohamad Ezam Mohd Nor dan Sapto Waluyo (2010), "Islam dan Persoalan Rasuah", halaman 74-75.
 2. Mardzelah Makhsin (2008), "Hisbah: Sistem Pengawasan dan Etika Pengurusan Islam", halaman 33-34.
 3. Mohd Noorizzuddin Nooh (2007), "Penjenamaan Halal Satu Paradigma Baru", halaman 2.


Sunday, April 19, 2015

Apakah yang dimaksudkan dengan konsep hisbah bagi sesebuah institusi?


Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera diucapkan kepada para pengunjung blog saya ini. Pada minggu ini saya akan menerangkan serba-sedikit mengenai hisbah. Mungkin ramai yang pernah dengar perkataan "hisbah" tetapi tidak mengetahui maksud sebenar perkataan tersebut. Baiklah saya berharap agar blog kali ini dapat membantu para pengunjung serba-sedikit tentang konsep hisbah ini.


Definisi hisbah


Secara umumnya, hisbah menyeru kepada melakukan kebaikan iaitu "amar makruf" dan mencegah melakukan kemungkaran iaitu "nahi munkar". Dalam pengurusan Islam, hisbah merupakan elemen penting bagi memelihara masyarakat dari segi sosial, ekonomi dan politik. 


Konsep hisbah dalam sesebuah institusi membawa makna mencongak, menyemak dan menilai pencapaian diri bagi melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Dari segi bahasa, hisbah merupakan nama terbitan yang berasal daripada suku kata "حسب" yang membawa maksud bilang atau hitung.Manakala dari segi istilah pula bermaksud menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran iaitu amar makruf dan nahi munkar. Berdasarkan sumber terjemahan Al-Quran Bahasa Melayu, istilah amar makruf nahi munkar ada dinyatakan dalam surah Al-Imraan (3:10)


A110Terjemahan: Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman). Dan kalaulah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) itu beriman (sebagaimana yang semestinya), tentulah (iman) itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik ( sumber: http://www.surah.my/3 ).


Hisbah merupakan sistem pengawasan berlandaskan syariat Islam yang diamalkan dalam sesebuah organisasi atau institusi. Sistem pengawasan berlandaskan hisbah bukan sahaja digunapakai oleh organisasi, malahan individu dan masyarakat. Hisbah merupakan sistem pengawasan berlandaskan syariat Islam yang diamalkan dalam sesebuah organisasi atau institusi. Dalam konteks pengurusan, hisbah adalah sistem kawalan yang mengawasi setiap individu dan organisasi agar segala peraturan, perancangan dan matlamat tercapai. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) merupakan salah satu institusi yang telah menggunakan konsep hisbah dalam pemantauan halal sesuatu produk. JAKIM telah menetapkan kriteria-kriteria yang diambil kira mengikut hukum syarak. Antaranya ialah semua bahan-bahan kandungan yang digunakan hendaklah terdiri daripada bahan-bahan yang halal dimakan atau digunakan oleh orang Islam dan tidak boleh bercampur dengan apa-apa bahan yang tidak halal dimakan atau yang bernajis. Selain itu, semua peralatan yang digunakan untuk menyedia, memproses, mengilang, atau seumpamanya hendaklah dilihat terlebih dahulu agar bebas daripada benda-benda bernajis. Cara pengendalian juga termasuk pengangkutan, penyimpanan, penghidangan dan seumpamanya perlulah dipastikan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan benda-benda yang diharamkan dalam Islam. 


Dengan menggunakan kriteria-kriteria ini, barulah sesuatu produk yang dihasilkan mampu diberikan sijil halal dan mendapat status halal tersebut. Disebabkan inilah JAKIM mengaplikasikan konsep hisbah dalam pemantauan mereka. Rujukan: 

 1. Weblog Cikgu Jumali, https://fastnote.wordpress.com/konsep-hisbah/
 2. Abdul Rashid Ahmad (2003). "Surah Luqman: Mendidik Anak Cemerlang". Dicetak oleh Maziza Sdn. Bhd.
 3. http://www.surah.my/3

Sunday, April 12, 2015

Apakah yang dimaksudkan dengan Prosedur Operasi Standard (SOP) dan kaitannya dalam pemantauan sesuatu produk halal oleh JAKIM?Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada pengunjung blog saya ini. Pada kali ini saya akan menerangkan serba-sedikit mengenai Prosedur Operasi Standard (SOP). Mungkin ramai yang tidak tahu dan keliru dengan maksud SOPBaiklah saya akan memulakan penerangan mengenai definisi SOP.


Definisi SOPSecara umumnya, SOP adalah suatu set arahan atau perintah kerja yang terperinci dan bertulis yang harus diikuti bagi mencapai keseragaman dalam menjalankan sesuatu pekerjaan tertentu dengan berpandukan matlamat yang ingin dicapai.Menurut EPA (2001), SOP  adalah serangkaian peraturan yang didokumentasikan berdasarkan kegiatan yang dilakukan secara berulang dalam sesebuah organisasi. Manakala menurut FEMA (1999) pula, SOP merupakan suatu panduan yang menjelaskan bagaimana suatu proses harus dilaksanakan secara terperinci. Manakala, Lingappan (2000) mendefinisikan SOP sebagai satu rangkaian peraturan yang digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang berlaku. Bagi memenuhi keperluan pematuhan, SOP perlulah ditulis dengan baik. Dengan adanya SOP, membolehkan kita mengendalikan dokumen-dokumen seperti pelan, peraturan, pematuhan dan dasar-dasar. SOP digunakan oleh orang yang bekerjaya dalam persekitaran kerja mereka. SOP juga turut digunakan dalam sesebuah organisasi.
SOP dalam pemantauan status halal produkJabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) adalah salah satu institusi yang menggunakan SOP dalam memantau status halal sesuatu produk. Melalui SOP yang ditetapkan oleh JAKIM, sebarang penyelewengan tidak akan berlaku dan JAKIM tidak akan memberi apa-apa kelebihan terhadap orang yang berkepentingan dalam sebarang perkara yang membabitkan status halal. Merujuk kepada artikel utusan bertarikh 5 Jun 2014, menyatakan bahawa status halal sesuatu produk boleh diluluskan apabila sudah dilaksanakan penilaian oleh empat kumpulan yang bertanggungjawab iaitu kumpulan peneliti, audit, penilaian dan pemantau.
Kumpulan peneliti memainkan peranan meneliti permohonan sijil halal secara dalam talian yang dibuat oleh sesebuah syarikat. Permohonan ini boleh dilakukan menerusi laman web Hub Halal, JAKIM atau e-halal. Pemohon perlu menyatakan kesemua ramuan atau bahan yang digunakan dalam penghasilan sesuatu produk. 
Seterusnya, kumpulan audit akan bertindak pergi ke kawasan atau ke kilang pemohon untuk melihat dan memastikan ia bertepatan dengan standard yang ditetapkan oleh JAKIM. Antara aspek yang dilihat oleh kumpulan audit adalah proses pembuatan produk, peralatan yang digunakan, persekitaran, kebersihan dan pekerja di premis berkenaan.
Setelah kumpulan audit berpuas hati, laporan tersebut dibawa ke peringkat penilaian. Selepas dinilai dan panel penilai bersetuju maka barulah sijil halal akan dikeluarkan. Walaupun sijil halal telah dikeluarkan, namun pemantauan tetap dilaksanakan secara berkala. Perkara ini amat penting kerana memastikan agar setiap premis yang sudah memperoleh sijil halal tidak melanggar sebarang piawaian yang ditetapkan oleh JAKIM. JAKIM turut melaksanakan pemantauan secara mengejut bagi sesebuah premis untuk memeriksa operasi sebenar yang dilakukan. Tujuan pemantauan ini dilakukan bagi mengelakkan berlakunya penipuan atau salah laku dalam pemilikan sijil halal. Terdapat lagi tiga jenis pemantauan yang dijalankan oleh JAKIM iaitu pemantauan berkala, pemantauan aduan awam dan pemantauan susulan.Pemantauan berkala dijalankan sekurang-kurangnya setahun sekali bagi pemegang sijil halal. Pemantauan yang dilakukan lebih daripada sekali setahun akan dilakukan terhadap syarikat berisiko tinggi iaitu berasaskan daging dan ayam, minyak dan lemak, rumah sembelih, tiada sistem kawalan halal, tiada eksekutif halal dan Jawatankuasa Halal Dalaman. JAKIM bekerjasama dengan agensi penguatkuasa berkaitan bagi menjalankan pemantauan berdasarkan aduan awam yang diterima. Pemantauan susulan dijalankan merangkumi pemeriksaan verifikasi terhadap tindakan pembetulan yang telahpun diambil oleh syarikat yang tidak mematuhi Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia. Oleh itu, tindakan akan dikenakan mengikut jenis kesalahan. Maklumat lanjut boleh rujuk artikel utusan.Kesimpulannya, JAKIM tidak sewenang-wenangnya mengeluarkan sijil halal kepada mana-mana syarikat tanpa permohonan dibuat oleh syarikat itu sendiri. Permohonan yang dilakukan oleh sesebuah syarikat perlulah mematuhi SOP yang ditetapkan oleh JAKIM. Setiap permohonan diteliti dengan ketat agar kualiti dan status halal sesuatu produk terjamin. JAKIM juga turut menjalankan pemantauan walaupun sijil halal telah diberikan kepada sesebuah syarikat kerana JAKIM hendak memastikan mana-mana syarikat tidak melanggar peraturan dan piawaian yang telah ditetapkan oleh JAKIM. Ini menunjukkan bahawa JAKIM telah menjalankan peranannya dengan sebaik mungkin. Sunday, April 5, 2015

Isu Halal Produk Tahun 2015


Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera,
Minggu ini admin akan membincangkan pula isu hangat mengenai produk bebola ikan.

 Sumber : Kosmo Online


Siapa yang tidak suka makan bebola ikan bukan?
Admin sendiri pun gemar memakan bebola ikan.
Namun, sejak akhir-akhir ini pelbagai isu yang timbul mengenai keraguan status halal bebola ikan yang berada di pasaran.


Menurut kenyataan dalam surat khabar kosmo bertarikh 13 Februari 2015, bebola ikan yang berada di pasaran dikhuatiri mengandungi plasma darah haiwan termasuk khinzir. Menurut Penolong Pengarah Kanan Bahagian Hab Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) iaitu Mohd Amri Abdullah, beliau menyatakan bahawa plasma darah haiwan yang digunakan dalam memproseskan bebola ikan adalah terdiri daripada ayam, lembu dan khinzir. Tujuan plasma darah haiwan digunakan adalah kerana dapat mencantikkan dan menambah kualiti bebola ikan agar menjadi lebih kenyal. Menurut beliau lagi, anggota khinzir sama ada luaran atau dalaman mampu menghasilkan pelbagai produk yang berada di pasaran tanpa kita sedari. Salah satu produk tersebut adalah sosej dimana sarung sosej dikatakan dihasilkan daripada usus haiwan tersebut. Dalam Islam, orang Islam dilarang memakan makanan yang mengandungi mana-mana bahagian haiwan yang haram dimakan mengikut hukum syarak. Wallahu a'lam mengenai kesahihan produk tersebut. Untuk maklumat lebih lanjut bolehlah layari kosmo online. Bukan produk bebola ikan dan sosej sahaja mengandungi campuran bahan ini, malahan terdapat beberapa produk lagi di pasaran yang masih bercampur dengan plasma darah. Mungkin ramai yang masih tidak mengetahui apa yang dimaksudkan dengan plasma darah. Plasma darah adalah sejenis cecair haiwan yang tidak mempunyai warna dan ia diproses menjadi serbuk. Kebanyakan serbuk ini digunakan bagi menambah kepejalan dan kekenyalan sesuatu produk.


Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Prof Dr Salmah Yusof iaitu pensyarah Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), beliau mendedahkan hasil kajian daripada bebola ikan yang tertentu menunjukkan hasil yang positif daripada bahan tidak halal itu. Menurutnya lagi, plasma darah yang kaya dengan protein mampu meningkatkan kualiti sesuatu produk makanan seperti kenyal, mudah dihiris dan berwarna putih. Kebiasaannya, plasma darah dapat diperoleh daripada haiwan ternakan seperti ayam, lembu dan khinzir. Rujukan lebih lanjut mengenai kajian ini bolehlah layari blog Fakulti Sains dan Teknologi USIM.


Oleh itu, JAKIM menyarankan orang ramai terutama orang Islam agar berhati-hati semasa membeli apa sahaja keluaran produk bebola ikan. Orang ramai digalakkan melihat terlebih dahulu logo halal yang disahkan JAKIM bagi setiap keluaran produk bebola ikan kerana masih terdapat keluaran produk bebola ikan yang tidak diiktiraf status halalnya oleh JAKIM. Untuk maklumat lebih lanjut bolehlah merujuk Utusan Online.


Kesimpulannya, tidak rugi sekiranya anda berbelanja lebih untuk membeli produk yang mahal sekalipun agar kualiti produk terjamin dan diiktiraf status halalnya oleh JAKIM. Jadilah pengguna yang bijak dalam memilih sesuatu produk. Sunday, March 29, 2015

Isu hangat status halal produk tahun 2014Assalamualaikum dan salam perkenalan. Kali ini saya akan menerangkan serba sedikit mengenai isu panas yang pernah timbul berkaitan status halal sesuatu produk. Sering kali wujudnya keraguan terhadap sesuatu produk walaupun telah mendapat pengiktirafan status halal daripada JAKIM. Antara produk yang hangat diperkatakan status halalnya oleh masyarakat adalah coklat cadbury. 


Isu Coklat Cadbury dan DNA babi


Secara umunya, ramai yang tahu dan pernah merasai keenakkan coklat jenama cadbury. Namun, terdapat keraguan dan isu yang timbul berkaitan produk ini. Coklat cadbury ini diperkatakan dan diragui mempunyai Asid Deoksiribonukliek (DNA) babi.


Dua sampel coklat cadbury iaitu coklat susu dengan kacang hazel (Cadbury Dairy Milk Hazelnut) dan coklat susu dengan buah badam (Cadbury Dairy Milk Roast Almond) telah disahkan oleh Kementerian Kesihatan mengandungi DNA babi (procine).
Isu ini telah dikenal pasti apabila tiga sampel coklat susu Cadbury telah diambil untuk dianalisa bagi tujuan pemantauan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).


Berdasarkan keputusan analisis yang dibuat KKM mendapati dua sampel dikesan mengandungi DNA babi iaitu coklat susu dengan kacang hazel nombor kelompok 200813M01HI2 yang bertarikh luput pada 13 November 2014 dan coklat susu dengan buah badam nombor kelompok 221013N01RI1 yang bertarikh luput pada 15 Januari 2015. Untuk maklumat lebih lanjut bolehlah melayari laman web utusan.com.my. 


Menurut Syarikat Cadbury Confectionary Malaysia Sdn Bhd, mereka telah menarik balik produk tersebut di pasaran. Mereka yakin bahawa produk keluaran mereka tersebut tidak mengandungi DNA babi. Mereka menyatakan bahawa produk cadbury yang dikeluarkan oleh Malaysia adalah disahkan halal oleh JAKIM. Lokasi dan bahan mentah yang digunakan dalam pengeluaran produk tersebut juga adalah halal dan menepati peraturan-peraturan yang ditetapkan JAKIM. Syarikat cadbury juga telah menggunakan prosedur kulaiti yang ketat untuk memastikan bahawa produk keluaran mereka mematuhi standard tertinggi kualiti dan keselamatan mereka. Maklumat lanjut boleh dilayari dilaman web sinar harian.


Menurut Datuk Othman Mustapha iaitu Ketua Pengarah JAKIM, sijil halal telah lama diberikan kepada Syarikat Cadbury sejak tahun 2004. Pemeriksaan kali terakhir yang dijalankan ke atas syarikat tesebut adalah pada 20 Februari 2014 dan masa tersebut Syarikat Cadbury masih mematuhi piawaian sijil halal.


Mengikut prosedur operasi standard (SOP) pensijilan halal JAKIM, setiap syarikat yang ingin mengemukakan permohonan perlulah menerusi sistem e-halal dan wajib menyenaraikan bahan kandungan yang digunakan. Kemudian, Jabatan Kimia akan menjalankan ujian untuk setiap produk tersebut kerana jabatan ini mendapat akreditasi oleh Jabatan Standard Malaysia. Hanya ujian yang dijalankan oleh Jabatan Kimia sahaja yang digunapakai untuk pensijilan halal dan pendakwaan di mahkamah. Menurutnya lagi, proses mengambil sampel perlu dibuat mengikut peraturan ketat yang ditetapkan. JAKIM telah melantik pihak tertentu untuk mengambil sampel dan ia mestilah diambil dari kilang sahaja. Sampel tidak boleh diambil di kedai atau mana-mana tempat selain kilang kerana kita tidak mengetahui apa yang berlaku diluar sana. Untuk maklumat lanjut bolehlah layari laman web astro awani.


Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa JAKIM telah melaksanakan peranan mereka untuk memastikan kualiti sesuatu produk terjamin. Pemantauan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh JAKIM adalah ketat dan tidak sewenang-wenangnya boleh dipersoalkan. JAKIM turut melantik jabatan atau organisasi lain untuk bekerjasama dalam jaminan status halal produk.